Projekti

Valsts atbalsta pakalpojumu centra reģionālās attīstības projekts

Projekta mērķis ir izveidot jaunu piesaistes objektu reģionā, kas iedvestu jaunu elpu Mulgimā reģiona uzņēmējdarbības un tūrisma sektoram un palielinātu reģiona atpazīstamību un pievilcību kā vietējā, tā starptautiskajā līmenī.

Mulgu piedzīvojumu centrs ir Mulgimā identitātes nesējs, kas ar viedu risinājumu palīdzību no vēstures veido iedvesmojošu nākotni, tas vieno vietējos uzņēmumus un produktus un piedāvā apmeklētājiem zināšanas, izklaidi, piedzīvojumus un negaidītas idejas.

Projekta gaitā tika izbūvēta Mulgu piedzīvojumu centra ekspozīcijas ēka, infrastruktūra un āra teritorijas, ekspozīcijas veidošanai tika iegādāta multimediju tehnika un inventārs ar grafiku.Rezultātā Mulgu piedzīvojumu centrs ir gan apskates objekts un vieta pasākumu organizēšanai, gan arī Mulgimā identitātes glabātājs un Mulgu kultūras informācijas un konsultāciju centrs, turklāt tas vada un attīsta reģiona tūrisma un pārtikas uzņēmēju sadarbības tīklu.

Projekta ilgums: 01.05.2018. – 30.04.2023.

Projekta budžets 2 137 000 €, projekts 1 700 189,82 € apmērā ir atbalstīts ar Reģionu konkurētspējas stiprināšanas pasākuma līdzekļiem.

Valsts atbalsta pakalpojumu centra apriņķu attīstības fondu projekti

Projekta mērķis ir rekonstruēt Mulgu piedzīvojumu centra ieejas ēku jeb ērberģi.

Projekta rezultātā ir rekonstruēta Mulgu piedzīvojumu centra ieejas ēka jeb ērberģis. Tradicionālā mulgu dzīvojamā māja ir kā durvis uz Mulgimā reģionu un mulgu dzīvesveidu, ēkā atrodas apkalpošanas zāle- tūrisma informācijas punkts, ražojumu un suvenīru veikaliņš, divas ekspozīcijas telpas, tualetes, sanāksmju telpa-bibliotēka, personāla telpas un birojs.

Projekta ilgums: 01.03.2020. – 22.05.2022.

Projekta budžets 336 000 €, projekts 188 771,40 € apmērā ir atbalstīts ar Apriņķu attīstības stratēģiju īstenošanas atbalsta pasākuma līdzekļiem.

TAUTAS KULTŪRAS CENTRA projekti

Projekta mērķis bija iesaistīt Tartu Universitātes Vīlandes Kultūras akadēmiju mulgu mantojuma kultūras izmantošanā mācību procesā un virzīt jauniešus uz mulgu kultūras mantojuma pamanīšanu, novērtēšanu, saglabāšanu un izmantošanu.

Projekta ietvaros tika pētīti vēsturiskajās mulgu dzīvojamajās mājās izmantotās mājas tekstilijas, un, iedvesmojoties no tām, tika apgūta jaunu interjera tekstilizstrādājumu izgatavošana, tostarp tika austi vilnas paklāji, gatavoti aizkari un pufu pārvalki ar arhaiskiem rakstiem.

Projekta ilgums: 1.01.2022. – 30.06.2022.

Projekta ietvaros materiālu iegādi 1 150 € apmērā atbalstīja Mulgimā Mantojuma kultūras programma.

Projekta mērķis bija iesaistīt Tartu Universitātes Vīlandes Kultūras akadēmiju mulgu mantojuma kultūras izmantošanā mācību procesā un virzīt jauniešus uz mulgu kultūras mantojuma saglabāšanu un izmantošanu.

Projekta ietvaros tika nodotas zināšanas un tradicionālās rokdarbu prasmes un tika gatavotas tekstila lelles ar dažādu laikmetu tautastērpiem.

Projekta ilgums: 1.01.2022. – 31.10.2022.

Projekta ietvarā materiālu iegādi 718 € apmērā atbalstīja Mulgimā Mantojuma kultūras programma.

Lauksaimniecības reģistru un informācijas pārvaldes Leader projekti

Projekta mērķis ir iegādāties iekārtojumu un iekārtot piedzīvojumu centra ieejas ēku jeb ērberģi.

Projekta rezultātā tika iegādāts apkalpošanas zāles reģistratūras galds un lete suvenīriem, patrepes skapis, atzveltnes krēsli, dīvāna galdiņš, pufi, pakaramie; tika atjaunots ekspozīcijas telpas veco laiku skapis, dīvāns, galds, ķebļi, krēsls; tika iegādāti bibliotēkas plaukti, galdi un krēsli.

Projekta ilgums: 21.08.2020. – 8.09.2022.

Projekts 29 998,40 € apmērā tika atbalstīts ar Leader pasākuma līdzekļiem.

Projekta mērķis ir iegādāties un uzstādīt topošajā piedzīvojumu centra ekspozīcijas ēkā mēbeles, iesaistīt reģiona uzņēmumus un skolas centra attīstībā, izveidot sadarbības tīklu pakalpojumu sniegšanai.

Projekta rezultātā tika iegādāta apmeklējumu vadītāja apkalpošanas lete, apmeklētāju garderobes mēbeles, darbarīku skapis personāla telpā, sanāksmju telpas krēsli un galdi, keiteringa virtuves skapis un galdi, galdauti, ratiņi.

Projekta ilgums: 21.08.2020. – 18.01.2023.

Projekts 30 000 € apmērā tika atbalstīts ar Leader pasākuma līdzekļiem.

Projekta mērķis ir iesaistīt kultūras organizācijas, skolas un reģiona ieinteresētās puses Mulgu piedzīvojumu centrā plānotās ekspozīcijas izveidē, kas iepazīstina ar Mulgimā un mulgu kultūru, kā arī kopīgu pakalpojumu attīstīšanā; savstarpējas sadarbības gaitā radīt saistošus audio un video risinājumus iepazīstināšanai ar mulgu valodu un kultūru un izveidot atraktīvas apmeklējuma, piedzīvojumu un izglītojošās programmas iepazīstināšanai ar Mulgimā un mulgu kultūru.

Projekta rezultātā tapa 30 mulgu valodas audio klipi, 4 ēdienu video un 5 tautastērpu video klipi, 360 grādu video klips, projekcija uz “Sooglemäe” saimniecības 3D modeļa, tika iegādāti 5 dažādu novadu mulgu vīriešu svārki apmeklējumu programmu īstenošanai, tika izveidots ekspozīcijas flajeru dizains un sagatavotas apmeklējumu programmas.

Projekta ilgums: 21.08.2020. – 6.06.2024.

Projekts 30 000 € apmērā tika atbalstīts ar Leader pasākuma līdzekļiem.

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību ar Mulgimā tūrisma uzņēmumu tīklu, veicināt Mulgimā tūrisma nozares sadarbību ar pētniecības un attīstības organizācijām radošajā jomā, celt kultūras studentu izpratni par mulgu kultūras mantojumu, iesaistīt viņus mulgu kultūras attīstībā un iepazīstināšanā, celt Mulgimā apmeklētāju, ceļojumu organizatoru, apmācību organizatoru un mediju izpratni par mulgu kultūru, Mulgimā reģionu un Mulgu piedzīvojumu centru.

Projekta rezultātā tiek veicināta sadarbība starp Mulgimā tūrisma uzņēmumiem, sadarbības rezultātā tiek īstenota Mulgimā mārketinga un tēla veidošanas kampaņa un tiek rīkots Mulgu piedzīvojumu centra atklāšanas pasākums. 

Projekta ilgums: 21.08.2020. – 6.06.2024.

Projekts 30 000 € apmērā tika atbalstīts ar Leader pasākuma līdzekļiem.