Projektid

RTK Regionaalarengu projekt

Projekti eesmärgiks on luua piirkonda tõmbeobjekt, mis annab uue hingamise Mulgimaa ettevõtlus- ja turismisektorile ning tõstab piirkonna tuntust ja atraktiivsust nii siseriikliku sihtkohana kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Mulgi Elamuskeskus on mulgi maamärk ja identiteedi kandja, mis nutikate lahenduste abil loob ajaloost inspireeriva tuleviku, ühendab kohalikud ettevõtted ja tooted ning pakub külastajatele teadmisi, meelelahutust, seiklusi ja ootamatuid ideid.

Projekti raames ehitati Mulgi Elamuskeskuse ekspositsioonihoone, taristu ja välialad, soetati ekspositsiooni multimeediatehnika ja inventar koos graafikaga. lõpptulemusena on Mulgi Elamuskeskus nii vaatamisväärsus, sündmuste korraldamise keskus, Mulgimaa identiteedi hoidja, Mulgi kultuuri info- ja nõustamiskeskus kui ka piirkonna turismi- ja toidu-ettevõtjate koostöövõrgustiku eestvedaja ja arendaja.

Projekti kestvus: 01.05.2018 – 30.04.2023

Projekti eelarve 2 137 000€, toetas Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede summas 1 700 189,82€.

RTK maakondlike arendusrahade projektid

Projekti eesmärgiks on Mulgi Elamuskeskuse sissepääsuhoone ehk häärberi rekonstrueerimine.

Projekti tulemusena on Mulgi Elamuskeskuse sissepääsuhoone ehk häärber rekonstrueeritud. Traditsiooniline Mulgi häärber on kui sissejuhatus Mulgimaale ja mulgilikele elamustele sh teenindussaal- turismiinfopunkt, toodete-meenete kauplus, kaks ekspositsioonituba, tualetid, nõupidamisruum-raamatukogu, personaliruumid ja kontor.

Projekti kestvus: 01.03.2020 – 22.05.2022

Projekti eelarve 336 000€, toetas Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede summas 188 771.40€.

RAHVAKULTUURI KESKUSE projektid

Projekti eesmärgiks oli kaasata TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia mulgi pärandkultuuri kasutamisele õppeprotsessis ning suunata noored mulgi kultuuripärandi märkamisele, väärtustamisele, säilitamisele ja kasutamisele.

Projekti raames uuriti ajaloolistes mulgi häärberites kasutusel olnud kodutekstiile ja õpiti neist inspireerituna valmistama uusi sisustustekstiile sh kooti telgedel käsitsi villavaibad, valmistati arhailiste mustritega kardinad ja katted tumbadele.

Projekti kestvus: 1.01.2022 – 30.06.2022

Projekti raames materjalide soetamist toetas Mulgimaa Pärimuskultuuriprogramm summas 1 150€.

Projekti eesmärgiks oli kaasata TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia mulgi pärandkultuuri kasutamisele õppeprotsessis ning suunata noored mulgi kultuuripärandi säilitamisele ja kasutamisele.

Projekti raames anti edasi teadmisi ja traditsioonilisi käsitööoskusi ning valmistati erinevatest ajastutest pärit rahvariietega tekstiilnukud.

Projekti kestvus: 1.01.2022 – 31.10.2022

Projekti raames materjalide soetamist toetas Mulgimaa Pärimuskultuuriprogramm summas 718€.

PRIA Leader projektid

Projekti eesmärk on soetada ja paigaldada tulevasse elamuskeskuse  sissepääsuhoonesse ehk häärberisse sisustus.

Projekti tulemusena soetati teenindussaali vastuvõtulett ja meeneletid, trepialune kapp, tugitoolid, diivanilaud, tumbad, riputid; korrastati ekspositsioonitoa vanaaegne kapp, diivan, laud, tumbad, tool; soetati raamatukogu riiulid, lauad ja toolid.

Projekti kestvus: 21.08.2020 – 8.09.2022

Projekti toetas Leader-meede summas 29 998.40€.

Projekti eesmärkideks on soetada ja paigaldada tulevasse elamuskeskuse  ekspositsioonihoone mööbel, kaasata piirkonna ettevõtteid ja koole keskuse arendamisse, luua koostöövõrgustik teenuste pakkumiseks.

Projekti tulemusena soetati külastusjuhi teeninduslett, külastajate garderoobi mööbel ja hoiukapid, personaliruumi töövahendite kapp, seminariruumi toolid ja lauad, cateringi köögikapp ja lauad-katted-käru.

Projekti kestvus: 21.08.2020 – 18.01.2023

Projekti toetas Leader-meede summas 30 000€.

Projekti eesmärkideks on kaasata  kultuuriorganisatsioone, koole ja piirkonna asjalisi Mulgi Elamuskeskusesse plaanitava Mulgimaad ja mulgi kultuuri tutvustava ekspositsiooni ja ühiselt pakutavate teenuste arendamisse; luua koostöös atraktiivsed audio- ja videolahendused mulgi keele ja kultuuri tutvustamiseks ning atraktiivsed külastus-, elamus- ja haridusprogrammid Mulgimaa ja mulgi kultuuri tutvustamiseks.

Projekti tulemusel valmisid  30 mulgikeelset audioklippi, 4 toiduvideo- ja 5 rahvariiete videoklippi, 360-kraadi videoklipp, projektsioon Sooglemäe talu 3D mudelile,  soetati 5 erineva kihelkonna mulgi kuube külastusprogrammide läbiviimiseks, kujundati ekspositsiooni täiendavad flaierid ning koostati külastusprogrammid.

Projekti kestvus: 21.08.2020 – 6.06.2024

Projekti toetab Leader-meede summas 30 000€.

Projekti eesmärkideks edendada koostöötegevusi Mulgimaa turismiasjaliste võrgustikuga, edendada Mulgimaa turismisektori koostööd loomevaldkonna teadus- ja arendusorganisatsioonidega, tõsta kultuurivaldkonna tudengite teadlikkust mulgi pärandist, kaasata neid mulgi kultuuri arendamisse ja tutvustamisse, tõsta Mulgimaa külastajate, reisikorraldajate, koolituste korraldajate ja meediaväljaannete teadlikkust mulgi kultuurist, Mulgimaast, Mulgi Elamuskeskusest.

Projekti tulemusena edendatakse koostööd Mulgimaa turismiasjaliste vahel, viiakse koostöös ellu Mulgimaa turundus- ja mainekujunduskampaania ning Mulgi Elamuskeskuse avamisüritus. 

Projekti kestvus: 21.08.2020 – 6.06.2024

Projekti toetab Leader-meede summas 30 000€.