Külastuselamus

Keskuse külastus sisaldab kogu Sooglemäe talukompleksiga tutvumist. Hooneid ja välisalasid saab külastada ning ekspositsiooniga tutvuda nii omal käel kui giidi juhendamisel. Ringkäik algab häärberist ehk Mulgi Elamuskeskuse peahoonest, jätkub sisehoovis ja vanasse tallihoonesse rajatud ekspositsioonihoones ning kulgeb edasi maa-alal. Terve maastiku seovad tervikuks kergliiklusteed, mille küljes paiknevad mitmed privaatsed tegevussopid ja lastele mõeldud mänguplatsid.

Mulgid on selline rahvuskilluke, kes tänu oma nutikusele, ettevõtlikkusele ja usule “Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab!”, ostis end vabaks, sai edukaks ning jäi truuks oma põhiväärtustele. Uskus, et tõelist varandust ei maksa kaela panna, vaid investeerida tuleb haridusse ja kinnisvarasse ning kui midagi ei meeldi, tuleb ise teha – kui vaja, siis kasvõi riiki juhtida.

Sooglemäe talukompleks

Mulgi Elamuskeskuse füüsiline keskkond on enam kui u 7 ha suurune talu ning siia kuluvad erinevad hooned ja rajatised. Sissepääsuhoones ehk häärberis asuvad piletimüük, teenindussaal-infopunkt, meenete müük, tualetid, kontor, nõupidamisruum ja sissejuhatavad ekspositsiooniruumid. Endises tallis ja nüüdses ekspositsioonihoones on kaasaegne püsiekspositsioon mulkide ja mulgi pärandi kohta. Talu maa-alal on lisaks mänguväljakud, väliklassid, suur terrass koos lavaga, jalutusrajad, pikniku ja puhkealad, välisürituste ala.

Mulgi Elamuskeskuse Häärber

Mulgi Häärber

Häärber ehk hoone on ehitatud 20. sajandi alguses või 19. sajandi lõpus. Väärtuslikuna olid säilinud tolleaegsed ehitusdetailid: rõhutud samblaga
tihendatud palkseinad, ümarmaterjalist ühe penniga sarikad, välisvooder koos nurgapiilaritega, aknad koos hingede ja kremoonidega, laialauaga põrandad. Hoone kaunid verandad ja eeskojad on taastatud.

Mulgi Elamuskeskuses on häärber kui keskuse värav ja nn peamaja. Sisse pääseb nii jalgsi kui lapsevankriga läbi veranda. Hoones asuvad teenindussaal-turismiinfopunkt, toodete-meenete kauplus, tualetid ja personaliruum ning kunagist häärberit ja nüüdset keskust tutvustavad ekspositsiooniruumid. Hoone teisel korrusel on nõupidamisruum-raamatukogu ja kontoriruum. 

Mulgi häärber on kui sissejuhatus Mulgimaale ja mulgilikele elamustele – seda nii ekspositsioonis, ruumide kujunduses, sisustuselementides kui kõnemaneeris ja jagatavas infos.

Püsiekspositsioon

Mulgi Elamuskeskus tutvustab Mulgi pärandit tavapäratult kaasaegsel ja atraktiivsel moel. Üheks elamuskeskuse kandvaks ideeks on, et see ei saa kunagi lõpuni valmis – sisu on interaktiivne, pidevalt areneva ja uueneva ekspositsiooniga. Interaktiivsuse kõrval on samas säilitatud ja eksponeeritud traditsioonilised lahendused ning algupärased miljööelemendid.

Pääsme ostmise järel viib teekond läbi häärberi kahe ekspositsiooniruumi, kus saab vastused küsimustele “Kes on mulk, milline oli mulgi talu ja kui tähtis oli talu mulgile?”. Häärberist edasi pääseb talu sisehoovi ning sealt maa-alale. 

Ekspositsioonihoone püsiekspositsioon asub kahel korrusel – esimesel korrusel, ümber tallihoone ehitatud klaasgaleriis asub Mulgimaa ajatelg, kus on olulisemad sündmused alates esimestest mulkidest (esimesed eestlased) ajaloost kuni kaasaja sündmuste ja tuleviku ennustamiseni. I korruse ekspositsioonisaalis “Kas mulgiks saadakse või sünnitakse?” tutvustatakse mulgi keelt, toite ja rahvariideid. II korruse ekspositsioonisaalis “Kas mulk valitseb maad ja ilma?” leiab mulkide edukuse ja rikkaks saamise saladused. Siin saab teada stereotüübist ja kelle sõna maksab ning tutvuda kuulsate mulkidega.

Peale siseekspositsioonide külastamist saab jalutada maa-alal, saada infot kompleksi kuuluvate ajalooliste hoonete (aidad, rehi)  ja mulgi uskumuste kohta.

Väliatraktsioonid

Väliala (u 7 ha) koosneb taluõuega põimitud pargialast ning hoonete ja metsa vahel kulgevast heinamaast. Rajalt leiab erinevaid tegevusi võimaldavaid ja kaasavaid väliatraktsioone.

Põhjapoolseim, ehk maanteepoolne ja häärberi ees olev osa, on pargiala, kus asuvad iidsed puud ning kus saab mööda radasid nautida iidset looduse maagiat. Õuelalal leiab ka mõnusad “pesad”, mis võimaldavad erinevat funktsiooni (istumisala, mängutuba, väliõpe jms). 

Idaküljes asub maitsete aidast edasi istumis- ja grillikoht ning hooajalise kasutusega rehi ürituste korraldamiseks. Selle lähistel asub vana viljapuuaed ja ohvrikivi.

Lääneküljes paikneva ekspositsioonihoone otsa on tulevikus planeeritud ehitada ka statsionaarne välilava ning istumiskohad trepistikul. Terrassil paikneb praegusel hetkel suvekuudel suur välitelk, mis võimaldab ka kehvemate ilmade korral sündmusi korraldada. Hoone kõrvale on loodud näidis-tarbeaed, mille sisud on inspireeritud mulkide toidulauast . 
Keskel on avalike ürituste ala ehk heinamaa, mida on võimalik kasutada puhkamis- ja piknikualana ning siin on piisavalt ruumi põnevate avalike ürituste tarbeks. Alal asub ka kaks laste mänguväljakut. Lõunapoolsemas osas valmib tulevikus võrkkiigelesila ja vaatetorn.

Mulgimaast

Mulgimaa on kultuuriline piirkond Lõuna-Eestis, mis köidab meeli eeskätt unikaalse looduse ja oma kultuurilise pärandiga.

Mulgimaa ajaloolis-kultuuriline piirkond on välja kasvanud Sakala muinasmaakonna lõunaosast ja asub tänaste Viljandi, Valga ja Pärnu maakonna territooriumil. See ala langeb kokku piirkonnaga, mille asukad kõnelesid, vähesel määral kõnelevad veel praegugi, mulgi murret. 
Ajalooliselt hõlmas Mulgimaa viit kihelkonda: Halliste, Helme, Karksi, Tarvastu ja Paistu. 

Vastavalt Mulgimaa paikkondlikele eripäradele jaotavad mulgid end ise poolnaljatamisi ka alljärgnevalt: Hallistes elavad ubamulgid, Helmes undrukumulgid, Karksis korbimulgid, Paistus kapsamulgid ja Tarvastus kamamulgid. 

Tänasel Mulgimaal asub 3 omavalitsust: Mulgi vald, Tõrva vald ja Viljandi vald (Mulgimaa on sellest lõunapoolne osa).

Mulgimaa suurim linn on Tõrva ning asub Valgamaal Helme kihelkonnas ja on Tõrva valla keskus.

Mulgimaa loodus on mitmekesine – siin on nii kõrgendikult ulatuvaid mäetippe kui ürgorgusid, jõgesid, suuri järvi kui väikesi järvesilmu, imeilus rabamaastik ning lugematul hulgal metsaalasid.

Külastusprogrammid gruppidele

Elamuskeskus pakub lisaks ka harivaid, kultuurilisi ja meelelahutuslikke programme ning töötube erinevatele sihtrühmadele sh lasteaia- ja kooligruppidele, peredele, sõpruskondadele.  Saadaval on erinevad programmid: “Seisab saks õuel, sinine kübar peas”, “Lina seemnest särgini” ja “Linaliugu, pikka kiudu”

Grupi optimaalne suurus 10-25 inimest.

Erinevad programmid on loodud erineva raskusastmega, sobides koolieelikutele ja algkoolilastele, põhikooli ja gümnaasiumi astme õpilastele või täiskasvanutele. 

Täiendava info ja täpse hinnapakkumise saamiseks ning külastusprogrammi tellimiseks edasta päringu soov jevgenia@mulgielamuskeskus.ee.  

PROGRAMM “SEISAB SAKS ÕUEL, SININE KÜBAR PEAS”

 • Sihtgrupp: gümnaasiumi õpilased ja täiskasvanud
 • Grupi suurus: kuni 20-25 osalejat, suuremad grupid kokkuleppel.

Õpitulemusena osaleja:

 • Teab kuidas taimsest kiust lõnga, niiti ja riiet saab valmistada;
 • Tunneb ära erinevaid looduslikke materjale ja oskab neid sünteetiliste kangaste seast eristada ning oskab loetleda linase kanga omadusi;
 • Saab teada, mis tähtsus on linakasvatusel mulkide ajaloos;
 • Tutvub Mulgimaa pärimuse ja kommetega.

Programmi toimumise koht: Mulgi Elamuskeskuse seminariruumis.

Toimumisaeg: aastaringselt 

Programmi kestus: kuni 90 minutit

Tegevuste lühikirjeldus: Osalejad saavad erinevate meeltega tunnetada lina taime eri osasid, saavad ise taimest kiudu teha ja selle niidiks keerutada. Vaadatakse filme ja videomaterjale linatööde kohta nii minevikus, kui tänapäeval. Meisterdatakse linasest riidest „Linaleenu“ ja/või linapliiats. Gruppidena ülesannete lahendamine. Teema kordamiseks „Kuldvillak“. 

Kasutatavad õppemeetodid: jutustamine, vestlus, videod, rühmatöö, praktilised tegevused. Juhendaja kõneleb mulgi keeles.

Programmi maksumus: grupile, sõltuvalt valitud käsitöölisest tegevusest, kuni 20 osalejat: 150-200 eurot; juhul kui grupi arv ületab 20 osalejat, siis on iga täiendava osaleja maksumus 5 eurot/inimene. Grupi kohta 2 saatjat tasuta. Kõik töövahendid on hinna sees.

PROGRAMM “LINA SEEMNEST SÄRGINI”

Sihtgrupp: kooliminejad ja I kooliaste

 • Grupi suurus: kuni 20-25 last, suuremad grupid kokkuleppel.
 • Juhendaja kõneleb mulgi keeles.

Õpitulemusena osaleja:

 • Teab kuidas taimsest kiust lõnga, niiti ja riiet saab valmistada;
 • Saab teada, miks lina mulkidele väga oluline on;
 • Tutvub Mulgimaa pärimuse ja kommetega.

Programmi toimumise koht: Mulgi Elamuskeskuse seminariruumis

Toimumisaeg: aastaringselt

Programmi kestus: kuni 60 minutit

Tegevuste lühikirjeldus: Osalejad saavad erinevate meeltega tunnetada lina taime eri osasid, saavad ise taimest kiudu teha ja selle niidiks keerutada. Meisterdatakse endale meene. Kuulatakse linatöid kirjeldavat muinasjuttu ning koos mängitakse linateemalist laulumängu.  

Kasutatavad õppemeetodid: jutustamine, vestlus, uurimine, mängud, praktilised tegevused.

Programmi maksumus: grupile kuni 20 osalejat: 150 eurot; juhul kui grupi arv ületab 20 osalejat, siis on iga täiendava osaleja maksumus 5 eurot/inimene. Grupi kohta 2 saatjat tasuta. Kõik töövahendid on hinna sees.

PROGRAMM “LINALIUGU, PIKKA KIUDU”

Sihtgrupp: II ja III kooliaste

 • Grupi suurus: kuni 20-25 last, suuremad grupid kokkuleppel.
 • Juhendaja kõneleb mulgi keeles.

Õpitulemusena osaleja:

 • Teab kuidas taimsest kiust lõnga, niiti ja riiet saab valmistada;
 • Tunneb ära erinevaid looduslikke materjale ja oskab neid sünteetiliste kangaste seast eristada;
 • Saab teada, mis tähtsus on linakasvatusel mulkide ajaloos;
 • Tutvub Mulgimaa pärimuse ja kommetega.

Programmi toimumise koht: Mulgi Elamuskeskuse seminariruumis

Toimumisaeg: aastaringselt

Programmi kestus: kuni 90 minutit

Tegevuste lühikirjeldus: Osalejad saavad erinevate meeltega tunnetada lina taime eri osasid, saavad ise taimest kiudu teha ja selle niidiks keerutada. Vaadatakse filme ja videomaterjale linatööde kohta nii minevikus, kui tänapäeval. Meisterdatakse endale praktiline meene. Ülesannete lahendamine. Teema kordamiseks „Kuldvillak“. 

Kasutatavad õppemeetodid: jutustamine, vestlus, rühmatöö, praktilised tegevused.

Programmi maksumus: grupile kuni 20 osalejat: 150 eurot; juhul kui grupi arv ületab 20 osalejat, siis on iga täiendava osaleja maksumus 5 eurot/inimene. Grupi kohta 2 saatjat tasuta. Kõik töövahendid on hinna sees.