PROGRAMM “SEISAB SAKS ÕUEL, SININE KÜBAR PEAS”

  • Sihtgrupp: gümnaasiumi õpilased ja täiskasvanud
  • Grupi suurus: kuni 20-25 osalejat, suuremad grupid kokkuleppel.

Õpitulemusena osaleja:

  • Teab kuidas taimsest kiust lõnga, niiti ja riiet saab valmistada;
  • Tunneb ära erinevaid looduslikke materjale ja oskab neid sünteetiliste kangaste seast eristada ning oskab loetleda linase kanga omadusi;
  • Saab teada, mis tähtsus on linakasvatusel mulkide ajaloos;
  • Tutvub Mulgimaa pärimuse ja kommetega.

Programmi toimumise koht: Mulgi Elamuskeskuse seminariruumis.

Toimumisaeg: aastaringselt

Programmi kestus: kuni 90 minutit

Tegevuste lühikirjeldus: Osalejad saavad erinevate meeltega tunnetada lina taime eri osasid, saavad ise taimest kiudu teha ja selle niidiks keerutada. Vaadatakse filme ja videomaterjale linatööde kohta nii minevikus, kui tänapäeval. Meisterdatakse linasest riidest „Linaleenu“ ja/või linapliiats. Gruppidena ülesannete lahendamine. Teema kordamiseks „Kuldvillak“.

Kasutatavad õppemeetodid: jutustamine, vestlus, videod, rühmatöö, praktilised tegevused. Juhendaja kõneleb mulgi keeles.

Programmi maksumus: grupile, sõltuvalt valitud käsitöölisest tegevusest, kuni 20 osalejat: 150-200 eurot; juhul kui grupi arv ületab 20 osalejat, siis on iga täiendava osaleja maksumus 5 eurot/inimene. Grupi kohta 2 saatjat tasuta. Kõik töövahendid on hinna sees.