PROGRAMM “LINA SEEMNEST SÄRGINI”

Sihtgrupp: kooliminejad ja I kooliaste

  • Grupi suurus: kuni 20-25 last, suuremad grupid kokkuleppel.
  • Juhendaja kõneleb mulgi keeles.

Õpitulemusena osaleja:

  • Teab kuidas taimsest kiust lõnga, niiti ja riiet saab valmistada;
  • Saab teada, miks lina mulkidele väga oluline on;
  • Tutvub Mulgimaa pärimuse ja kommetega.

Programmi toimumise koht: Mulgi Elamuskeskuse seminariruumis

Toimumisaeg: aastaringselt

Programmi kestus: kuni 60 minutit

Tegevuste lühikirjeldus: Osalejad saavad erinevate meeltega tunnetada lina taime eri osasid, saavad ise taimest kiudu teha ja selle niidiks keerutada. Meisterdatakse endale meene. Kuulatakse linatöid kirjeldavat muinasjuttu ning koos mängitakse linateemalist laulumängu.

Kasutatavad õppemeetodid: jutustamine, vestlus, uurimine, mängud, praktilised tegevused.

Programmi maksumus: grupile kuni 20 osalejat: 150 eurot; juhul kui grupi arv ületab 20 osalejat, siis on iga täiendava osaleja maksumus 5 eurot/inimene. Grupi kohta 2 saatjat tasuta. Kõik töövahendid on hinna sees.